اصطلاحات جدید کتاب تعلیمات اجتماعی در س تاریخ از درس 1 تا 3 پایه ینجم ابتدایی را در ادامه مطلب می توانید مشاهده کنید:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 13:12 توسط زهرا هدایت منش |

اصطلاحات جدید کتاب تعلیمات اجتماعی در س جغرافیا از درس 10 تا 16 پایه ینجم ابتدایی را در ادامه مطلب می توانید مشاهده کنید:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 13:11 توسط زهرا هدایت منش |

 نمونه ای از طرح درس روزانه برای درس مدنی پایه چهارم با روش تدریس یادگیری از طریق پیش سازماندهنده  را در ادامه مطلب می توانید مشاهده کنید :


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:52 توسط زهرا هدایت منش |

نمونه ای از طرح درس سالانه برای درس مدنی پایه چهارم را در زیر می توانید مشاهده کنید:

( فصل  زمستان و بهار را در ادامه مطلب می توانید  مشاهده کنید)

تهیه کننده :

زهرا هدایت منش ،مریم دلاور اردکانی

 رشته آموزش ابتدایی،

مقطع کارشناسی تربیت معلم کوثر یاسوج

هدف های کلی آموزش این درس:

پرورش مهارت های اجتماعی ،تقویت اعتماد به نفس، ایجاد نگرش مثبت و مطلوب نسبت به محیط زندگی و ارزش های جامعه را در دانش آموزان ایجاد کنیم .

سال تحصیلی:

89-88

دوره و پایه :

چهارم ابتدایی

عنوان درسی

مدنی

فعالیت های تکمیلی

هدف های کلی هر جلسه

موضوع درس

فصل

روز و تاریخ

هفته ها

ماه ها

- چرا برطرف کردن نیازهای یک خانواده ی که جمعیت از خانواده پر جمعیت آسان تر است؟

- فعالیت صفحه 109 کتاب را انجام داده و به کلاس بیاورید. و در کلاس بخوانید.

 

چگونگی تشکیل یک خانواده و نیازهای آن آشنا می شوند.

خانواده

اول

سه شنبه

7/7/88

اول

مهر ماه

-

با خانواده پر جمعیت و زندگی آنها آشنا شوید.

ارزشیابی از درس گذشته و خواندن فعالیت صفحه 9 در کلاس توسط هر دانش آموز 

اول

14/7/88

دوم

- برنامه ی یک روز زندگی خود را بنویسید و بگویید هر کاری در چه زمانی انجام می گیرد.

- فرزندان در خانه چه وظایفی دارند؟

معنای نظم در زندگی خانوادگی را درک کنند.

زندگی خانوادگی

دوم

21/7/88

سوم

-

به مطالعه دروس گذشته و یادآوری آن تشویق می شوند.

ارزشیابی از دو درس گذشته

 

28/7/88

چهارم

- هر کدام از شما هدف از آمدن به مدزسه را بنویسید و در کلاس ارائه دهید.

هدف از آمدن به مدرسه را درک کنند.

مدرسه

سوم

5/8/88

اول

آبان ماه

- وظیفه شمادرمقابل هرکدام ازکارکنان مدرسه چیست؟

- درهفته گذشته شمادرکدام کارهای مدرسه همکاری کرده اید؟

با کسانی که در تعلیم و تربیت درمدرسه تلاش می کنند و وظایف آنها آشنا شوند.

مدرسه

سوم

12/8/88

دوم

تعطیل به علت عدم حضور معلم در مدرسه و در کلاس درس

19/8/88

سوم

-

با وظایف این کارمند مدرسه و وظایف خود آشنا شوند.

دعوت از یکی از کارکنان مدرسه به کلاس درس

سوم

26/8/88

چهارم

-

به مطالعه درسهای گذشته و یادآوری آن ها تشویق می شوند.

ارزشیابی از درس های گذشته

 

3/9/88

اول

آذر ماه

- نماز جماعت در مسجد چگونه اجرا می شود؟

با مسجد، چگونه ساختن مسجد و چگونگی برگزاری نماز در مسجد آشنا شوند.

مسجد

چهارم

10/9/88

دوم

- نام مسجد محله  ی شما چیست؟

- درآن چه کارهایی انجام می شود؟

با کارهایی که در مسجد انجام می گیرد آشنا شوند.

مسجد

چهارم

17/9/88

سوم

-

یاد آوری و بهتر یاد گیری درس گذشته

ارزشیابی از درس گذشته

 

24/9/88

چهارم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:32 توسط زهرا هدایت منش |

 نمونه ای از طرح سالانه برای درس جغرافیا را در زیر می توانید مشاهده کنید:

(فصل زمستان و بهار در ادامه مطلب آمده است)

تهیه کننده :

زهرا هدایت منش ، مریم دلاور اردکانی

رشته آموزش ابتدایی،

مقطع کارشناسی تربیت معلم کوثر یاسوج

هدف های کلی آموزش این درس: افزایش علاقه به سرزمین و محیط اطراف خود تفسیر نمودار و عکس ترسیم نقشه کلاس و جهت یابی

سال تحصیلی:

89-88

دوره و پایه :

چهارم ابتدایی

عنوان درسی

جغرافیا

فعالیت های تکمیلی

هدف های کلی هر جلسه

موضوع درس

فصل

روز و تاریخ

هفته ها

ماه ها

آشنایی با توانایی های دانش آموزان و آشنا کردن آنها با درس جغرافیا

شنبه

4/7/88

اول

مهر ماه

-محیط زندگی شما به کدام یک از تصایر صفحه 3 و  4 بیشتر شبیه است.

با دانش جغرافیا و محیط زندگی خود آشنا شوند

محیط زندگی ما

اول

11/7/88

دوم

-نقشه ایران را بکشید و استان و مرکز استان خود را روی آن مشخص کنید.

با عکس و فیلم و نقشه به عنوان وسایل یاد گیری جغرافیا آشنا شوید.

چه وسایلی به بادگیری جغرافیا کمک می کنند.

دوم

18/7/88

سوم

-یک کره جغرافیایی به کلاس بیاورید .دریا و خشکی ها را مشخص کنید. و کشوز ایران را روی کره مشخص کنید.

با کره جغرافیا به عنوان وسیله یادگیری جغرافیا آشنا شوید

چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند.

دوم

25/7/88

چهارم

-نقشه اتاق خود را بکشید و به اتاق بیاورید.

با مفهوم نقشه آشنا شوند؟

نقشه چیست ؟

سوم

2/8/88

اول

آبان ماه

-نقشه ی کلاس خود را رسم کنید و برای آنکه یک راهنما درست کنید.

با مفهوم نقشه آشنا شوند ؟

نقشه چیست ؟

سوم

9/8/88

دوم

ارزشیابی کلی از مقدار تدریس انجام شده.

16/8/88

سوم

-خانه ی خود را بکشید و چهار جهت  روی آن را مشخص کنید.

- اگر قطب نما دارید به کلاس بیاورید و جهت شمال را در کلاس پیدا کنید.

چهار جهت اصول را بشناسید و با قطب نما آشنا شوند

چگونه جهت یابی جغرافیایی را پیدا کنیم.

چهارم

23/8/88

چهارم

-با رسم یک علامت بزرک به اضافه (جمع )جهات اصلی و فرعی را نشان دهید.

با جهت های فرعی آشنا شوند.

چگونه جهت یابی جغرافیایی را پیدا کنیم.

چهارم

30/8/88

اول

آذر ماه

تعطیل رسمی به مناسبت عید سعید قربان

7/9/88

دوم

تعطیل مدارس آموزش و پرورش به دلیل اینکه این روز بین دو تعطیلی قرار دارد.

14/9/88

سوم

ارزشیابی (آزمون )از درس نقشه و جهت یابی جغرافیایی

21/9/88

چهارم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:21 توسط زهرا هدایت منش |

طرح درس سالانه : عبارت  از این است که محتوای یک ماده درسی بر اساس هدف و برای یک سال آموزشی به مراحل و قدم های  مناسب م مشخص تقسیم شود. معلم با تنظیم طرح سالانه مجموعه فعالیتها ی آموزی را به موقع و بدون وقفه انجام می دهد  و به نتیجه مطلوب می رساند.

 نمونه از طرح درس سالانه برای درس تاریخ را درزیر مشاهده  می کنید (فصل زمستان و بهار در ادامه مطلب آمده است)

تهیه کننده :

زهرا هدایت منش ، مریم دلاور اردکانی

 رشته آموزش ابتدایی،

مقطع کارشناسی تربیت معلم کوثر یاسوج

هدف های کلی آموزش این درس:

افزایش علاقه به سرزمین خود آشنا شدن با زندگی گذشتگان عبرت و درس گرفتن از اعمال گذشتگان

سال تحصیلی:

89-88

دوره و پایه :

چهارم ابتدایی

عنوان درسی

تاریخ

فعالیت های تکمیلی

هدف های کلی هر جلسه

موضوع درس

فصل

روز

هفته ها

ماه ها

چرا جانوران مثل مورچه ،پرنده و...... خانه ی خودرا به همان سبک قدیم می سازند و در شیوه زندگی آنها تغییری ایجاد نشده است ؟

با چگونگی بدست آوردن غذا- ابزار و وسایل مورد استفاده انسانهای نخستین آشنا شوند.

زندگی انسان نخستین

اول

6/7/88

اول

مهر ماه

-کشف آتش در زندگی انسان نخستین چه اهمیتی داشت؟

با چگونگی کشف کردن آتش توسط انسان های نخستین و محل زندگی آنها یعنی غار آشنا شوند/

زندگی انسان نخستین

اول

13/7/88

دوم

-

به مطالعه و یادگیری بهتر درس تشویق شوند.

ارزشیابی از درس اول به صورت کلی

اول

20/7/88

سوم

- به نظر شما اهلی کردن حیوانات چه کمک هایی به انسان کرد ؟

- چگونه نخستین روستاها به وجود آمدند؟

با اهلی کردن حیوانات و چگونگی رواج پیدا کردن کشاورزی و پیدایش روستاها آشنا شوند

پیدایش روستاها

دوم

27/7/88

چهارم

-

به مطالعه و یادگیری بهتر درس تشویق شوند.

ارزشیابی از درس نخستین شهرها

 

4/8/88

اول

آبان ماه

به نظر شما ، داد و ستد به صورت تددمبادله ی کالا چه مشکلاتی را بوجود می آورد؟

تقسیم کار و داد و ستد را درک کنند.

نخستین شهرها

سوم

11/8/88

دوم

نخستین شهرها و کشورهای چگونه بوجود آمدند؟

با مکان اولین شهرها و چگونگی پیدایش شهرها و حکومت ها و کشورها  آشنا شوند.

نخستین شهرها

سوم

18/8/88

سوم

-

به مطالعه و یادگیری بهتر درس تشویق شوند.

ارزشیابی از تمام درسهایی که تا حالا خوانده شده

 

25/8/88

چهارم

تعطیل کلاس به دلیل حضور نداشتن معلم (تعطیلی مربوط به معلم )

 

2/9/88

اول

آذر ماه

-

با پیامبری حضرت نوح (ع)آشنا شوند.

پیامبران الهی

چهارم

9/9/88

دوم

-چرا حضرت ابراهیم (ع) پس از شکست بت ها ، تبر را به گردن یکی از بت ها انداخت.

با زندگی حضرت ابراهیم (ع ) پیامبری اش آشنا شوند

پیامبران الهی

چهارم

16/9/88

سوم

-در مورد معجزات یا کارهای تعجب آوری که حضرت موسی برای ثابت کردن پیامبر اش انجام می داد تحقیق کنید و به کلاس بیاورید.

با زندگی حضرت موسی (ع ) پیامبری اش آشنا شوند.

پیامبران الهی

چهارم

23/9/88

چهارم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:18 توسط زهرا هدایت منش |

نمونه ای از طرح درس روزانه برای درس  جغرافیا  پایه چهارم دبستان را در ادامه مطلب می توانید مشاهده کنید:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:13 توسط زهرا هدایت منش |


طرح درس : تنظیم مجموعه اعمال نسنجیده ، منطقی و پیوسته که معلم برای تدریس و اداره کارها انجام می دهد.

طرح درس روزانه: شامل پیش بینی و تنظیم مجموعه فعالیتهایی است که معلم از پیش برای رسیدنمم به یک یا چند هدف آموزشی ویژه در یک جلسه تدریس تدارک می بیند که این امر آموزش را آسان و یادگیری را تسریع می کند.

نمونه ای از طرح درس روزانه برای درس تاریخ با روش الگو با روش حل را در ادامه مطلب مشاهده می کنید:ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:10 توسط زهرا هدایت منش |